MİSYON
Yenilenen ve değişen yaşam koşullarında sürekli artan enerji ihtiyacına hem insanı hem de çevreyi gözeterek cevap vermek. Bu amaç, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğundan enerji üretiminde teknoloji ve mühendisliğin izin verdiği ölçüde maksimum verimi elde etmek.

VİZYON
Yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanarak enerji sektörünün her aşamasında söz sahibi olmak.